מתקן נייר קונטרול הרקולס

דגמים - ידית \ גלגלת \ אוטומטי מק"ט 8094/8084 אוטומטי - מק"ט 8057