מתקן נייר צץ רץ שבת

שקוף / לבן קרטון: 18 יח' מק"ט 8095