פח שובך

בנפחים 8, 10, 25 ו-50 ליטר מק"ט 6028, 6011, 6012, 6013