דלי מופ עם מסחטה

מסחטה: מק"ט 6023 דלי מופ: מק"ט 6005