מטאטא כביש גב עץ

באורכים 30, 40, 50 ו-60 ס"מ מק"ט 2001, 2002, 2003, 2004