מחצלת כניסה מטר רץ

תחתית גומי 12מ' בגליל / חיתוך לפי הזמנה מק"ט 4014